Wij zijn AEO-gecertificeerd!

Wij zijn AEO-gecertificeerd!

Kwb is AEO-gecertificeerd

Sinds 29-02-2012 is kwb Germany GmbH gecertificeerd als Authorised Economic Operator (AEOF-status), certificaatnummer DE AEOF 115065.

In Duitsland en de Europese Unie beschikken tot nu toe slechts zeer weinig bedrijven over dit certificaat. Sinds 29-02-2012 is kwb Germany GmbH er één van. Tegen de achtergrond van de groeiende behoefte aan veiligheid en de bescherming van de globale leveringsketen heeft de Werelddouaneorganisatie normen ontwikkeld voor een veilige wereldwijde handel. Een belangrijke bouwsteen is hierbij de AEO-certificering en kwb tools GmbH voldoet nu volledig aan de bepalingen daarvan. Zo moet bijvoorbeeld worden voldaan aan normen voor de veiligheid van goederen resp. bescherming van goederen tegen toegang door onbevoegde derden, voor personeelscontrole, voor beveiliging van de toegang tot bedrijven en voor gegevensbescherming alsmede aan andere veiligheids- en beschermingsmaatregelen ter naleving van de geldende antiterrorismewetten.

Met de AEO-certificering bewijst kwb Germany GmbH zijn betrouwbaarheid en geloofwaardigheid. Bovendien profiteert het bedrijf dankzij de certificering van een minder strenge en vereenvoudigde procedure bij de uitklaring. Dit leidt tot kortere reactie- en omlooptijden, waar uiteindelijk ook onze klanten van profiteren. Ook voor handelspartners is de AEO-certificering een duidelijk signaal met betrekking tot de correcte en betrouwbare afhandeling.

Veiligheid vinden wij niet alleen bij onze producten een noodzaak!

Met eventuele vragen hierover kunt u terecht bij Mark Wilfert (E-Mail: mark.wilfert@kwb.eu).