Privacy

Dank u, de aanwezigheid op internet van kwb Germany GmbH, hierna " kwb Germany " bezoeken. Hieronder vindt u gedetailleerde informatie over de behandeling van uw gegevens en uw privacy op het internet aanwezigheid van kwb Duitsland te vinden.

Verzameling, verwerking en gebruik van gegevens bij een bezoek aan de website van kwb Germany

U kunt de pagina’s van kwb Germany bezoeken zonder gegevens over uw persoon te verstrekken. Wanneer u de pagina’s van kwb Germany bezoekt, worden de volgende toegangsgegevens opgeslagen, zonder dat deze met een
bepaalde persoon in verband worden gebracht:

 • het IP-adres van de aanvragende computer,
 • de datum en tijd van de toegang,
 • de naam en URL van het geopende bestand,
 • de website vanwaar de toegang plaastvindt,
 • de door u gebruikte browser en het besturingssysteem van uw computer.

Deze
gegevens worden zonder uw toedoen geregistreerd en uitsluitend gebruikt ter verbetering van het aanbod op de website van kwb Germany alsmede voor interne statistische doeleinden. Het IP-adres wordt alleen bij
aanvallen op de IT-infrastructuur van kwb Germany voor statistische doeleinden geanalyseerd.

Doorgeven van persoonsgegevens

De door kwb Germany verzamelde persoonsgegevens
worden uitsluitend in het kader van de wettelijk toegestane omvang gebruikt en verwerkt en worden, indien nodig, uitsluitend doorgegeven aan de hierna genoemde derden voor de genoemde doeleinden.

 • Aan andere bedrijven waarvan de hulp noodzakelijk is voor de orderafhandeling, bijv. logistieke bedrijven om bestelde goederen naar u
  te verzenden, of technische bedrijven om reparaties of installaties bij u ter plaatse uit te voeren, of dienstverleners voor het afhandelen van betalingen per creditcard. Indien kwb Germany voor het uitvoeren van de overeenkomst een beroep doet op de hulp van externe dienstverleners, zijn ook dezen gebonden aan de naleving van de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens of een vergelijkbare privacywet van een
  andere rechtsorde.
 • Aan autoriteiten of overheidsinstanties, uitsluitend indien kwb Germany door de wet, overheid of het gerecht ertoe verplicht is of wordt uw gegevens door te geven.

Gebruik van cookies

Op verschillende pagina’s van kwb Germany worden cookies gebruikt, om het bezoek van de website aantrekkelijk te organiseren en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die op de internetpagina’s van kwb tools worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie weer van uw harde schijf verwijderd (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer en bieden ons de mogelijkheid uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zgn. permanente cookies). De partners van kwb Germany is het niet toegestaan om via de website van kwb tools door middel van cookies persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken of te gebruiken.

Google Analytics

De website van kwb Germany maakt gebruik van Google Analytics. Dit is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’. Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw bezoek aan een pagina van kwb Germany wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. In het geval de IP-anonimisering op de website van kwb Germany geactiveerd is, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort.

Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar ingekort. In opdracht van kwb Germany zal Google deze informatie gebruiken om uw toegang tot de pagina’s van kwb Germany te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om kwb tools nog andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

U kunt het opslaan van cookies verhinderen via een desbetreffende instelling in uw internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het doorsturen van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens bij gebruikmaking van een extra service

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, als u deze in het kader van een door kwb tools aangeboden extra service, zoals bijvoorbeeld het contactformulier, vrijwillig meedeelt. Hiervoor staan u op de internetpagina’s van kwb Germany eigen invoerschermen ter beschikking, waarop u tegelijkertijd kunt zien welke afzonderlijke gegevens voor welke extra service verzameld, verwerkt en gebruikt worden. De door u verstrekte gegevens worden zonder uw expliciete toestemming uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de desbetreffende extra service.

Contactpersoon in verband met de privacy

Met vragen over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie over of de correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens en voor het intrekken van gegeven toestemmingen kunt u terecht bij:

kwb tools GmbH
Hauptstrasse 132
28816 Stuhr, Germany

Tel.: +49 421 89940
Fax: +49 421 8994 103
E-Mail:welcome@kwb.eu
Internet: http://www.kwb.eu

Informatierecht

Krachtens de Duitse wet op de bescherming van persoonsgegevens hebt u recht op gratis informatie met betrekking tot de over u opgeslagen gegevens alsmede recht op de eventuele correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.